Lakimiestemme kokemus

Meille ankolaisilla on tärkeää sinun yksityisyytesi ja sen takia emme voi kertoa monestakaan vaativasta tilanteesta, jossa olemme yhdessä asiakkaamme kanssa selvinneet. Monesti avustajalle tulee tarve, kun on jouduttu vaikeaan tilanteeseen, mistä ei haluta kertoa kaikille ulkopuolisille. Silloin haluamme antaa täyden tuen tilanteen ratkaisemiselle täydellä yksityisyydellä.

Toimistomme lakimiehet ovat erikoistuneet eri oikeudenaloille ja niin he kykenevät antamaan parhaan oikeudellisen avun joko yksin tai yhdessä työskentelemällä. Arvioimme aina tapauskohtaisesti sen, kuka olisi paras avustaja juuri kyseisen ongelman ratkaisemiseen. Näin ollen, vaikka meillä onkin vahvaa kokemusta usealta oikeudenalalta, haluamme nostaa erään asiakkaalle tärkeän oikeustapauksen esille, jolla saimme tehtyä Suomesta oikeudenmukaisempaa.

Tapauksessa KHO 17.5.2018/2365 turvapaikanhakija päätti palata takaisin kotimaahansa. Hän halusi kuitenkin valittaa saamaastaan maahantulokiellosta, koska katsoi sen perusteettomaksi. Hallinto-oikeus jätti lainvastaisesti valituksen tutkimatta maahantulokiellon osalta, koska se katsoi valituksen rauenneen turvapaikkavalituksen raukeamisen yhteydessä. Asissa tehtiin purkuhakemus ja Korkein hallinto-oikeus katsoi hallinto-oikeuden toimineen asiassa virheellisesti ja velvoitti hallinto-oikeuden käsittelemään valituksen. Päätöksellä muutettiin aikaisempaa oikeuskäytäntöä ja mahdollistettiin henkilön oikeus saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Haluatko, että muutamme myös sinun asiallasi Suomea oikeudenmukaisemmaksi?