Referenssit

Olemme hoitaneet useita merkittäviä toimeksiantoja, joista olemme saaneet lukea eri medioista. Erityisesti olemme hoitaneet useita vaikeassa asemassa olevia rikoksen uhreja. Tällaisia ovat muun muassa alaikäiset rikoksen uhrit, ihmiskaupan uhrit ja seksuaalirikosten uhrit. Pääsääntöisesti kyseisissä rikostapauksissa annetut ratkaisut sisältävät arkaluontoista tietoa ja siten niistä annetut tuomiot ovat osittain salassa pidettäviä. Rikosasioissa käymmekin pääsääntöisesti aina läpi mahdollisuudet rajoittaa julkisuuden aihauttamaa kärsimystä tai haittaa.

Toimistomme lakimiehet ovat saaneet seuraavan julkisen ratkaisuselosteen, joilla on katsottu olleen ennakkoratkaisuarvoa muissa vastaavissa tapauksissa:

KHO 17.5.2018/2365: Asiakas päätti palata takaisin kotimaahansa. Asiakas halusi kuitenkin valittaa saamaastaan maahantulokiellosta. Hallinto-oikeus jätti lainvastaisesti valituksen tutkimatta maahantulokiellon osalta, koska se katsoi valituksen rauenneen turvapaikkavalituksen raukeamisen yhteydessä. Asissa tehtiin purkuhakemus ja Korkein hallinto-oikeus katsoi hallinto-oikeuden toimineen asiassa virheellisesti. Päätöksellä muutettiin aikaisempaa oikeuskäytäntöä.

Linkki kokotekstiin: https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/lyhyet/2018/201802365