Henkilöstö

Aki Nykänen
Lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Nykänen on ANKO Lakiasiaintoimiston perustaja ja toimitusjohtaja. Hänellä on vahva osaaminen avustajan tehtävistä ja lakimiehen työ on hänelle kutsumus. Nykänen työskentelee ANKO:n lisäksi kuluttajariitalautakunnan sivutoimisena esittelijänä ja opettaa oikeustiedettä Kauniaisten työväen akatemiassa Turun yliopiston suunnittelemien ja järjestämien kurssien muodossa.

Nykäsen erikoisalaa on rikos- ja ulkomaalaisoikeus. Lisäksi Hänellä on vahva osaamainen kuluttaja- ja vahingonkorvausoikeudesta, perhe- ja perintöasioista, työoikeusasioista sekä kiinteistöasioista. Voit huoletta kääntyä asiasi kanssa Nykäsen puoleen.

Aikaisemmin Nykänen on työskennellyt Kymenlaakson oikeusaputoimistossa ja maahanmuuttovirastossa. Nykänen on suorittanut asianajotutkinnon.

Puhelin: 010 338 9242

Terhi Raikas
Lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Puhelin: 010 338 9244

Viktoria Nakari
Asiantuntija assistentti

Nakari puhuu ja kirjoittaa sujuvaa venäjää ja hän pystyykin tarjoamaan palvelua suomen, englannin ja ruotsin lisäksi myös venäjäksi. Nakari työskentelee Kouvolan toimipaikassa ja hänellä on vahva osaaminen perintö- ja testamenttiasioissa. Nakari hoitaa ajanvaraukset lakimiehelle, hakee puolestasi oikeusapua tai tekee hakemuksen vakuutusyhtiölle.

Aikaisemmin Nakari on työskennellyt Salpausselän syyttäjänvirastossa ja oikeusaputoimistossa.

Puhelin: 010 338 9241

Maritta Hasu
Kirjanpitäjä

Hasu vastaa toimistomme kirjanpidosta ja käytännön talousasioista. Hasu tarjoaa kirjakirjanpito- ja taloushallinnan palveluita myös muille yrityksille tarpeen mukaan. Hasulla on yli kymmenen vuoden kokemus palkanlaskennasta, kirjanpidosta ja talousasioista, joten saatte osaavaa kirjanpito- ja tilitoimistopalvelua yrityksellenne.

Puhelin 010 338 9240