Henkilöstö

Aki Nykänen
Lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Nykänen on ANKO Lakiasiaintoimiston perustaja ja toimitusjohtaja. Nykänen työskentelee ANKO:n lisäksi kuluttajariitalautakunnan sivutoimisena esittelijänä ja opettaa oikeustiedettä Kauniaisten työväen akatemiassa Turun yliopiston suunnittelemien ja järjestämien kurssien muodossa. Aikaisemmin Nykänen on työskennellyt Kymenlaakson oikeusaputoimistossa ja maahanmuuttovirastossa.

Nykäsen erikoisalaa on rikos- ja ulkomaalaisoikeus. Lisäksi Nykäsellä on vahva osaamainen kuluttaja- ja vahingonkorvausoikeudesta, perhe- ja perintöasioista, työoikeusasioista sekä kiinteistöasioista.

Nykänen asuu tällä hetkellä Päijät-Hämeen alueella, joten tapaamiset voidaan järjestää helposti myös Päijät-Hämeen alueella.

Puhelin: 010 338 9242

Kaisa Sipinen
Toimistoesimies

Sipinen vastaa Kouvolan toimistosta ja toimii Kouvolan toimipaikan esimiehenä. Sipisellä on vahva perintö- ja testamenttioikeuden asiantuntemus ja Sipinen tuntee hyvin oikeusavun saamisen edellytykset sekä osaa kertoa mahdollisuudesta saada asioihin oikeusapua.

Aikaisemmin Sipinen on työskennellyt Kymenlaakson oikeusaputoimistossa oikeusapusihteerinä ja hänen vastuulleen on kuulunut oikeusapupäätösten tekeminen ja valmistelu. Näin ollen Sipisellä vahva oikeudellinen osaaminen ja hän pystyy parhaiten ohjaamaan asian hoidon oikealle henkilölle.

Puhelin: 010 338 9241

Laura Sirpoma
Nuorempi lakimies, ON

Laura Sirpoma on viimeisen vuoden oikeustieteen opiskelija Turun yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa YK:n demokratiarahaston finanssipuolella New Yorkissa ja Jugoslavia-tuomioistuimessa Haagissa. Sirpoma on perehtynyt erityisesti ympäristöoikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen, mutta ratkoo laaja-alaisesti myös muihin oikeudenaloihin liittyviä kysymyksiä.

Sirpoma työskentelee suomenkielen lisäksi tarvittaessa myös englannin-, saksan- ja ranskankielellä.

Puhelin: 010 338 9244

Maritta Hasu
Kirjanpitäjä

Hasu vastaa toimistomme kirjanpidosta ja käytännön talousasioista. Hasu tarjoaa kirjakirjanpito- ja taloushallinnan palveluita myös muille yrityksille tarpeen mukaan. Hasulla on yli kymmenen vuoden kokemus palkanlaskennasta, kirjanpidosta ja talousasioista, joten saatte osaavaa kirjanpito- ja tilitoimistopalvelua yrityksellenne.

Puhelin 010 338 9240