Yrityksen lainopilliset palvelut

ANKO tarjoaa oikeudellista apua yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen, riitojen ratkaisuun sekä mahdollisiin oikeudenkäynteihin. Lakimiehen apuun turvaudutaan yleensä siinä kohtaa, kun yritys on riitaantunut jonkun kanssa tai vastapuolelta tulee vaatimuksia. Riidat aiheuttavat lähes aina haittaa yritystoiminnalle sekä yrityksen maineelle. Riidat vievät työaikaa liiketoiminnalta ja ovat monesti huonoa julkisuutta yritykselle. Riidan luonteesta riippuen, se voi haitata työvoiman saantia, luoton myöntämistä, yrityksen markkina-arvoa, yhteistyötä muiden yritysten kanssa tai yrityksen liiketoimintaa merkittävästä. Lakimiehen tehtäväksi jääkin näissä tilanteissa estää mahdollisen vahingon laajentumista, löytää sopiva ratkaisu tai saattaa riita-asian käsittely loppuun tuomioistuimessa.

Taitava yrittäjä tai yritys varautuu riskeihin ennakolta. Lakimiehen ottaminen mukaan sopimusneuvotteluihin, kokouksiin tai vaikka vain sopimuksen tarkistuttaminen lakimiehellä saattaa pelastaa useilta kalliilta oikeudenkäynneiltä. Myös lakimiehen mielipiteen kysyminen reklamaatiotilanteessa saattaa johtaa riidan helppoon ja yksinkertaiseen ratkaisuun.

Tarjoamme apua erilaisissa sopimus-, vahingonkorvaus-, työoikeus- ja muissa riita-asioissa. Hoidamme myös julkisia hankintoja ja rikosasioita.

Yrityshinnastomme on alkaen 195 euroa/tunti + alv.