HENKILÖSTÖLAKIMIEHETImage

Aki Nykänen

Toimitusjohtaja, lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
ImageImage

Akin erikoisalana ovat rikos- ja riita-asiat. Rikosasioista Akin mielenkiinto painottuu talous-, seksuaali- ja väkivaltarikoksiin sekä ihmiskaupparikoksiin. Ihmiskaupparikoksista Aki on suorittanut erityiskoulutuksen. Lisäksi Aki hoitaa yritysoikeuden toimeksiantoja.

Akin suurimpia saavutuksia lakimiesuransa aikana ovat olleet tyytyväiset asiakkaat ja oman yrityksen perustaminen sekä sen kasvattaminen koronavuosien tuomista vaikeuksista huolimatta.

Ennen ANKOn perustamista Aki on työskennellyt Maahanmuuttovirastossa, oikeusaputoimistossa, kuluttajariitalautakunnassa ja sivutoimisena opettajana yliopistossa.

Vapaa-aikana Aki harrastaa crossfitia ja sählyä.

Image

Lauri Maasilta

Lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
ImageImage

Lauri hoitaa laajasti asiakkaiden toimeksiantoja eri oikeudenaloilta. Erityisen kiinnostuksen kohteita Laurilla ovat perheoikeuden alaan lukeutuvat asiat sekä rikosoikeudelliset asiat.

Ennen ANKOlle siirtymistä Lauri on työskennellyt lakiasiaintoimistossa sekä Digi- ja väestötietovirastossa julkisena notaarina.

”Lauri on täsmällinen, ammattitaitoinen sekä sovinnollista ratkaisua tavoitteleva lakimies.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö

Heli Lehto

Heli Lehto

Lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
ImageImage

Helin erikoisalana ovat rikosasiat ja ulkomaalaisasiat. Ulkomaalaisasioissa Helin mielenkiinto painottuu erityisesti turvapaikka-asioihin sekä oleskelulupa-asioihin. Lisäksi Heli hoitaa perhe- ja jäämistöoikeudellisia asioita.

Heli on suorittanut syventäviä opintoja hallinto-oikeudesta, joita hän ylläpitää laatimalla hallintovalituksia sekä seuraamalla kyseisen oikeudenalan muutoksia ja oikeuskirjallisuutta.

Työssään Heliä motivoi oikeudenmukaisuuden toteutuminen sekä jokaisen henkilön kohtaaminen yksilönä.

Vapaa-aikana Heli liikkuu luonnossa, käy kuntosalilla sekä ratsastamassa.

”Heli on ahkera ja tunneälyn omaava lakimies.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö

Image

Anni Eloranta

Lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
ImageImageImage

Annin erikoisalana ovat rikosasiat ja erityisesti väkivaltarikokset. Rikosasioiden lisäksi Annin mielenkiinto painottuu lapsi-ja riita-asioihin.

Annin suurimpia saavutuksia lakimiesuransa aikana ovat olleet voitot haastavissa tapauksissa sekä tyytyväiset asiakkaat.

Ennen ANKOlle siirtymistä Anni on työskennellyt eri lakitoimistoissa sekä julkisen sektorin puolella.

Annin vapaa-aika menee pitkälti liikkuen, jonka vuoksi Annin motto onkin ”Vierivä kivi ei sammaloidu!”.

”Anni on työorientoitunut ja erittäin lahjakas lakimies, joka ei pelkää haasteita.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö

Image

Elias Laurila

Lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
ImageImage

Eliaksen erikoisalana ovat ulkomaalaisasiat sekä perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat. Ulkomaalaisasioista Elias on perehtynyt turvapaikka-asioihin ja oleskelulupa-asioihin. Lisäksi Eliaksen osaamisalueisiin lukeutuvat testamenttien, edunvalvontavaltakirjojen, avioehtosopimusten, perukirjojen ja perinnönjakojen laatiminen.

Elias on suorittanut syventäviä opintoja konkurssipesien sekä kuolinpesien selvityksistä ja jakamisista, joita hän ylläpitää laatimalla hallintovalituksia sekä seuraamalla kyseisen oikeudenalan muutoksia ja oikeuskirjallisuutta.

Työssään Eliasta motivoi työtehtävien monipuolisuus ja asiakkaiden auttaminen.

Ennen ANKOlle siirtymistä Elias on työskennellyt verotoimistossa.

Vapaa-aikana Elias harrastaa jääkiekkoa ja sählyä.

”Elias on ulospäinsuuntautunut, sinnikäs ja neuvokas lakimies.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö

Image

Elina Syvelä

Lakimies, varatuomari ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
ImageImage

Elinan erikoisalana ovat rikosasiat ja lapsiasiat. Lapsiasioista Elinan mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti lasten huoltajuus-, tapaamis- ja elatusasiat sekä huostaanottoasiat. Lisäksi Elinalla on vankka osaaminen perhe- ja jäämistöoikeudellisista asioista sekä velkomusasioista. 
  
Varatuomarin arvonimen Elina on saanut suoritettuaan tuomioistuinharjoittelun käräjäoikeudessa. Elinalla on yli kymmenen vuoden työkokemus lakimiehen tehtävistä. Ennen ANKOlle siirtymistä Elina on työskennellyt muun muassa hovioikeudessa ja oikeusaputoimistossa. 
 
Työssään Elinaa motivoivat tyytyväiset asiakkaat sekä aito halu auttaa ihmisiä. 
 
Vapaa-aikana Elina liikkuu luonnossa ja nauttii arkipäivän tavallisista asioista.
 
”Elina on ratkaisukeskeinen, tiedonhakuinen, kokenut ja ammattitaitoinen lakimies.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö

Image

Minna Anttonen

Lakimies, varatuomari ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
ImageImageImage

Minnan erikoisalana ovat rikos- ja riita-asiat. Rikosasioista Minnan mielenkiinto painottuu erityisesti väkivalta- ja seksuaalirikoksiin. Riita-asioista Minna hoitaa mielellään muun muassa velkomus- ja vahingonkorvausoikeudellisia asioita, lapsiasioita sekä asunto-osake- ja kiinteistöoikeusasioita.

Minnan vahvuuksia ovat perehtyneisyys, analyyttisyys ja vuorovaikutustaidot. Minnalla on erittäin korkea työmoraali sekä tekevä työote. Työssä Minnaa motivoi ihmisten kanssa työskentely.

Minnalla on yli kymmenen vuoden työkokemus eri oikeudenaloilta. Vuonna 2018 Minnalle on myönnetty varatuomarin arvonimi.

Vapaa-aikana Minna lukee kirjoja ja liikkuu luonnossa.

”Minna on luotettava, kokenut ja haasteita pelkäämätön lakimies, joka omaa hyvät neuvottelutaidot.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö


TOIMISTOHENKILÖKUNTAImage

Viktoria Nakari

Henkilöstöpäällikkö
ImageImageImageImage

Viktoria toimii ANKO Lakiasiantoimistossa henkilöstöpäällikkönä. Viktoria huolehtii liiketoiminnan kannalta tarvittavan työpanoksen ja osaamisen riittävyydestä, henkilöstön sitoutumisesta ja suorituskyvystä sekä organisaation kulttuurista. Lisäksi Viktoria vastaa ANKOn markkinoinnista. Viktoriaa omaa hyvän ihmistuntemuksen, josta on paljon apua hänen työssään. Viktoria lukee aktiivisesti johtamiseen perehdyttävää kirjallisuutta sekä osallistuu johtamistaitoja kehittäviin koulutuksiin.

Työssään Viktoriaa motivoi onnellinen ja hyvinvoiva henkilöstö, henkilöstön onnistumiset sekä oikeudenmukainen kohtelu ja luottamussuhde esihenkilön ja henkilöstön välillä. Viktorialla on tapana poiketa normeista, jonka vuoksi hänen mottonsa onkin ”Olen syntynyt tänne rikkomaan normeja.”

Ennen ANKOlle siirtymistä Viktoria on kerryttänyt osaamista syyttäjänvirastosta, edunvalvontatoimistosta, oikeusaputoimistosta sekä yksityisen sektorin esihenkilötyöstä.

Vapaa-aikana Viktoria harrastaa crossfitia.

Image

Elina Ihanainen

ImageImage

Elina Ihanainen toimii asiantuntija-assistenttina Kouvolan toimipisteessä. Elina vastaa toimeksiantojen laadukkaasta hoitamisesta yhdessä lakimiesten kanssa. Koulutukseltaan Elina on oikeustradenomi.

Elinalta löytyy monipuolista työkokemusta valtion edunvalvontatoimistosta ja yksityiseltä sektorilta.

Image

Galina Polosukhina

Controlleri
ImageImageImage

Galina toimii yrityksen talousvastaavana ja hoitaa yrityksen taloudenhoitoon liittyvät asiat.

Ennen ANKOlle siirtymistä Galina on työskennellyt useassa tilitoimistossa.

Vapaa-aikana Galina ulkoilee ja nauttii perheen yhteisistä hetkistä.

Image

Jonna Puhakka

Asiantuntija-assistentti
ImageImage

Jonna työskentelee Kouvolan toimipisteellä. Jonna vastaa toimeksiantojen laadukkaasta hoitamisesta yhdessä lakimiesten kanssa. Jonna on erityisen kiinnostunut perhe- ja jäämistöoikeudesta sekä rikosoikeudesta. Jonna ylläpitää omaa ammattitaitoaan osallistumalla työtehtäviä tukeviin koulutuksiin.

Työssään Jonnaa motivoi ihmisten oikeudenmukainen kohtelu sekä tyytyväiset asiakkaat.

Ennen ANKOlle siirtymistä Jonna on työskennellyt yksityisellä sektorilla.

Vapaa-aikana Jonna harrastaa liikuntaa ja kutoo villasukkia.

”Jonnalla on ammattitaitoinen ja ratkaisukeskeinen ote asioiden hoidossa. Asiakaspalvelutyössään Jonna panostaa asiakaslähtöisyyteen.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö

Katja Arsu

Katja Arsu

Asiantuntija-assistentti
ImageImage

Katja työskentelee Kotkan toimipisteellä, jossa hän vastaa toimeksiantojen laadukkaasta hoitamisesta yhdessä lakimiesten kanssa. Katjalla on vankkaa osaamista perunkirjoitustoimeksiannoista, joita hän hoitaa yhdessä lakimiesten kanssa. 
  
Työssään Katja on helposti lähestyttävä ja häntä motivoi onnistunut asiakaskohtaaminen sekä aito halu auttaa asiakkaita. 
 
Ennen ANKOlle siirtymistä Katja on työskennellyt käräjäoikeudessa ja oikeusaputoimistossa. 
 
Vapaa-aikana Katja lukee kirjoja ja nauttii haastavien palapelien tekemisestä.
 
”Katja omaa erinomaiset asiakaspalvelu- ja neuvottelutaidot. Aikaisemman työtaustansa vuoksi Katjalla on laaja näkemys asioiden hoidossa.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö