HENKILÖSTÖLAKIMIEHETImage

Aki Nykänen

ImageImage

Aki Nykänen toimii toimitusjohtajana, lakimiehenä ja oikeudenkäyntiavustajana.

Akilla on aikaisempaa kokemusta oikeusaputoimistosta ja maahanmuuttovirastosta. Lisäksi Aki on toiminut sivutoimisena opettajana yliopiston kursseilla ja kuluttajariitalautakunnan esittelijänä.

Nykäsen erikoisalaa on oikeudenkäynnit rikos- ja riita-asioissa, ulkomaalaisasiat, perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat sekä yritysoikeus. Aki on saanut erityiskoulutuksen ihmiskaupparikoksiin ja lisäksi Aki tuntee hyvin myös talousrikosoikeutta sekä seksuaalirikosoikeutta.

Akin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yrityksistä.

Image

Lauri Maasilta

ImageImage

Lauri Maasilta toimii lakimiehenä Kotkan toimipisteellä, mutta sovittaessa myös muilla paikkakunnilla.

Lauri on ennen työskennellyt lakiasiaintoimistossa, maistraatissa sekä julkisena notaarina digi- ja väestötietovirastossa.

Lauri hoitaa laajasti asiakkaiden toimeksiantoja eri oikeudenaloilta. Erityisen kiinnostuksen kohteita Laurilla ovat perheoikeuden alaan lukeutuvat asiat sekä rikosoikeudelliset asiat.

Työskentely holhousviranomaisen alaisuudessa on tuonut Laurille erityisosaamista myös edunvalvontaan liittyvistä asioista.

Heli Lehto

Heli Lehto

ImageImage

Heli Lehto toimii lakimiehenä Kotkan toimipisteellä, mutta hoitaa toimeksiantoja myös muissa toimipisteissä.

Heli on suorittanut syventäviä opintoja hallinto-oikeudessa, lapsi- ja perheoikeudessa sekä ulkomaalaisasioissa.

Heli haluaa toimia yksilön inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. 

Anni Eloranta Anko

Anni Eloranta

ImageImage

Anni Eloranta työskentelee Lahden ja Helsingin toimipisteillä lakimiehenä. 

Annilla on kokemusta perhe- ja jäämistöoikeudellisista toimeksiannoista sekä rikos-, riita- ja hallintotoimeksiannoista. Anni hoitaa myös mielellään ulkomaalaisasioita.

Elias Laurila Anko

Elias Laurila

ImageImage

Elias Laurila toimii lakimiehenä Kouvolan toimipisteellä, mutta hoitaa toimeksiantoja myös muilla toimipisteillä.

Elias on perehtynyt perhe- ja jäämistöoikeudellisiin kysymyksiin sekä kiinteistöjä koskeviin kysymyksiin. Hän on suorittamassa syventäviä opintoja konkurssipesien ja kuolinpesien selvitykseen ja jakamiseen. Aikaisemmin Elias on työskennellyt verotoimistossa.


TOIMISTOHENKILÖKUNTAImage

Viktoria Nakari

ImageImageImageImage

Viktoria Nakari on Kouvolan, Helsingin, Kotkan ja Lahden toimistopäällikkö. 

Aikaisempaa työkokemusta Viktorialle on kertynyt syyttäjänvirastosta, edunvalvontatoimistosta ja oikeusavusta.  

Image

Elina Ihanainen

ImageImage

Elina Ihanainen toimii asiantuntija-assistenttina Kouvolan toimipisteessä. Elina vastaa toimeksiantojen laadukkaasta hoitamisesta yhdessä lakimiesten kanssa. Koulutukseltaan Elina on oikeustradenomi.

Elinalta löytyy monipuolista työkokemusta valtion edunvalvontatoimistosta ja yksityiseltä sektorilta.

Image

Maritta Hasu

ImageImage

Maritta Hasu hoitaa kirjanpitoa ja taloushallintoa.

Hänellä on vahva osaaminen kirjanpidon hoidosta erikokoisissa yrityksissä.

Image

Galina Polosukhina

ImageImageImage

Galina Polosukhina toimii yrityksen talousvastaavana ja hoitaa yrityksen taloudenhoitoon liittyvät asiat.

Galinalla on aikaisempaa kokemusta tilitoimistosta.

Jonna Kurppa

Jonna Kurppa

ImageImage

Jonna Kurppa toimii asiantuntija-assistenttina Kouvolan toimipisteellä. Jonna vastaa toimeksiantojen laadukkaasta hoitamisesta yhdessä lakimiesten kanssa.

Jonna on oikeustradenomi ja hän on syventynyt opinnoissaan henkilöstöjohtamiseen.

Katja Arsu

Katja Arsu

ImageImage

Katja Arsu toimii asiantuntija-assistenttina Kotkan toimipisteessä. Katja vastaa toimeksiantojen laadukkaasta hoitamisesta yhdessä lakimiesten kanssa.

Katja on toiminut aiemmin Kymenlaakson käräjäoikeudessa käräjäsihteerinä sekä valtion oikeusaputoimistossa oikeusapusihteerinä.