HENKILÖSTÖ


 
 
Image

Aki Nykänen

Aki toimii Ankon toimitusjohtajana ja oikeudenkäyntiavustajana. Aikaisempaa kokemusta Akilla on oikeusaputoimistosta ja maahanmuuttovirastosta. Lisäksi Aki on toiminut sivutoimisena opettajana yliopiston kursseilla ja kuluttajariitalautakunnan esittelijänä. Nykäsen erikoisalaa on oikeudenkäynnit rikos- ja riita-asioissa, ulkomaalaisasiat, perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat sekä yritysoikeus. Aki on saanut erityiskoulutuksen ihmiskaupparikoksiin ja lisäksi Aki tuntee hyvin myös talousrikosoikeutta sekä seksuaalirikosoikeutta. Akin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yrityksistä.
 
 
Image

Lauri Maasilta

Lauri Maasilta toimii lakimiehenä pääasiallisesti Ankon Kotkan toimipisteellä, mutta sovittaessa myös muilla paikkakunnilla. Lauri on ennen Ankon palvelukseen siirtymistä työskennellyt muun muassa lakiasiaintoimistossa, maistraatissa sekä julkisena notaarina digi- ja väestötietovirastossa.

Lauri hoitaa laajasti asiakkaiden toimeksiantoja eri oikeudenaloilta. Erityisen kiinnostuksen kohteita Laurilla ovat perheoikeuden alaan lukeutuvat asiat, sekä rikosoikeudelliset asiat. Työskentely holhousviranomaisen alaisuudessa on tuonut Laurille erityisosaamista myös edunvalvontaan liittyvistä asioista.

 
 
Image

Viktoria Nakari

Viktoria Nakari toimii Kouvolan toimipisteellä asiantuntija-assistenttina. Aikaisempaa työkokemusta Viktorialle on kertynyt syyttäjänvirastosta, edunvalvontatoimistosta sekä oikeusavusta, joiden myötä hänelle on muodostunut tukeva pohja nykyisten tehtävien asiantuntevaan hoitamiseen. Viktorialla on tietämystä erilaisista oikeudenaloista, ja hän kykenee tarkastelemaan asioita monesta näkökulmasta sekä muodostamaan kokonaisuuksia hoidettavista asioista.

Viktoria syventää ammattitaitoaan osallistumalla erilaisiin koulutuksiin. Viktorian työtehtäviin sisältyy toimeksiantojen vastaanotto, yhteydenpidot viranomaisiin ja sidosryhmiin, laskutus sekä muut toimiston yleiset tehtävät. Lisäksi Viktoria hoitaa Turun, Kotkan ja Lahden toimipisteen yhteydenpidot ja toimeksiantojen vastaanotot. Viktorian kautta oman asiansa voi hoitaa suomen kielen lisäksi venäjän, englannin tai ruotsin kielellä.

 
 
Image

Elina Ihanainen

Elina Ihanainen on koulutukseltaan oikeustradenomi, ja hän toimii asiantuntija-assistenttina Kouvolan toimipisteessä. Asiantuntija-assistenttina Elina vastaa toimeksiantojen laadukkaasta hoitamisesta yhdessä lakimiesten kanssa. Elinalta löytyy monipuolista työkokemusta sekä valtion edunvalvontatoimistosta, että yksityiseltä sektorilta. Elinan kanssa voi asioida myös englanniksi.
 
 
Image

Ismo Liukko

Ismo on työskennellyt pitkään lainkäytön parissa. Opiskeluaikana hän toimi notaarina, ja valmistumisen jälkeen esittelijänä työttömyysturvalautakunnassa, sekä myöhemmin esittelijänä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa. Ismo on työskennellyt muun muassa vakuutusalalla, yrittäjänä sekä avustavana lakimiehenä lakiasiaintoimistossa. Oikeuslaitoksen palveluksessa Ismo on toiminut tuomioistuimen esittelijänä. Erikoisosaamisenaan Ismo mainitsee yleisjuridiikan, rikosasiat ja riidanratkaisun. Lisäksi Ismolla on runsaasti kokemusta työoikeuden soveltamisesta käytäntöön.
 
 
Image

Otto Suolanen

Otto on ennen Ankoon siirtymistä työskennellyt muun muassa asianajotoimistossa, Verohallinnolla sekä oikeusaputoimistossa. Otolla on kokemusta avustamisesta erityisesti yksityishenkilöiden perhe-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja rikosoikeudellisissa toimeksiannoissa. Oikeustieteen maisteritutkinnon lisäksi Otto on suorittanut asianajajatutkinnon ja hänellä on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana oikeudenkäynneissä. Otto pitää toimessaan tärkeänä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitojen hallintaa ja korostaa mainittujen taitojen käyttöä osana työtään. Aiemman kokemuksen pohjalta Otolla on kyky arvioida tapauksen erityispiirteet ja hänen päämääränsä on löytää asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiva, kestävä ja oikeudenmukainen ratkaisu.
 
 
Image

Sara Hatakka

Sara Hatakka toimii nuorempana lakimiehenä Helsingin toimipisteellä. Sara on valmistunut juristiksi Tukholman yliopistosta vuonna 2019. Lisäksi hänellä on valtiotieteiden tutkinto pääaineena kriminologia. Ennen ANKO:a Sara on työskennellyt muun muassa liikejuridiikan asianajotoimistossa sekä oikeusaputoimistossa. Saran kanssa voi asioida suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vår biträdande jurist Sara Hatakka betjänar dig gärna på svenska.

 
 
Image

Petri Aalto

Petri Aalto toimii lakimiehenä ja oikeudenkäyntiavustajana Lahdessa ja Kymenlaaksossa. Hänellä on useamman vuoden työkokemus oikeusaputoimistosta ja tuomioistuimesta. Aallon erikoisalaa on rikosoikeus ja erityisesti huumausainerikokset. Lisäksi Aalto on hoitanut paljon riitaisia lapsi-asioita, hallintoasioita ja muita sopimus- ja vahingonkorvausriitoja.
 
 
Image

Maritta Hasu

Maritta hoitaa kirjanpitoa ja taloushallintoa. Hänen työpisteensä on sijaitsee Kotkassa, ja hänellä on vahva osaaminen kirjanpidon hoidosta erikokoisissa yrityksissä.
 
 
Image

Ira Huotari

Ira Huotari toimii osa-aikaisena lakimiehenä Kouvolassa. Hän on työskennellyt asianajotoimistossa, tuomioistuimessa, oikeusaputoimistossa, verohallinnolla ja poliisihallituksella. Iran osaamisalaan kuuluvat julkiset hankinnat ja niiden oikeudellinen arviointi, ohjaus ja neuvonta. Tähän sisältyvät mm. hankintamenettelyn (kilpailutuksen), hankinta-asiakirjojen ja hankintasopimuksien oikeudellinen arviointi, julkisten hankintojen sopimusneuvotteluissa avustaminen, toimittajayhteistyöhallinta, sekä hankinta-asioiden kehittämisarviointi.
 
 
Image

Galina Polosukhina

Galina Polosukhina toimii yrityksen talousvastaavana ja hoitaa yrityksen taloudenhoitoon liittyvät asiat. Galinalla on aikaisempaa kokemusta tilitoimistosta. Galina palvelee Suomeksi ja Venäjäksi.
 
Image

Varaa rohkeasti aika tai ota yhteyttä, niin katsotaan, kuinka voimme auttaa. Selvitämme myös ensimmäisellä kerralla sen, että olisiko sinun mahdollista saada apua kustannuksiin vakuutusyhtiöltä tai valtiolta. Tämän jälkeen keskustelemme vaihtoehdoista, miten asiassa kannattaa edetä ja lopulta etenemme sinun toiveiden ja sovittujen ehtojen mukaisesti.

Soita numeroon
010 338 92 41

tai laita sähköpostia osoitteeseen
anko@anko.fi

Tervetuloa!