HENKILÖSTÖLAKIMIEHETImage

Aki Nykänen

ImageImage

Aki Nykänen toimii toimitusjohtajana, lakimiehenä ja oikeudenkäyntiavustajana.

Akilla on aikaisempaa kokemusta oikeusaputoimistosta ja maahanmuuttovirastosta. Lisäksi Aki on toiminut sivutoimisena opettajana yliopiston kursseilla ja kuluttajariitalautakunnan esittelijänä.

Nykäsen erikoisalaa on oikeudenkäynnit rikos- ja riita-asioissa, ulkomaalaisasiat, perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat sekä yritysoikeus. Aki on saanut erityiskoulutuksen ihmiskaupparikoksiin ja lisäksi Aki tuntee hyvin myös talousrikosoikeutta sekä seksuaalirikosoikeutta.

Akin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yrityksistä.

Image

Lauri Maasilta

ImageImage

Lauri Maasilta toimii lakimiehenä Kotkan toimipisteellä, mutta sovittaessa myös muilla paikkakunnilla.

Lauri on ennen työskennellyt lakiasiaintoimistossa, maistraatissa sekä julkisena notaarina digi- ja väestötietovirastossa.

Lauri hoitaa laajasti asiakkaiden toimeksiantoja eri oikeudenaloilta. Erityisen kiinnostuksen kohteita Laurilla ovat perheoikeuden alaan lukeutuvat asiat sekä rikosoikeudelliset asiat.

Työskentely holhousviranomaisen alaisuudessa on tuonut Laurille erityisosaamista myös edunvalvontaan liittyvistä asioista.

Image

Ismo Liukko

ImageImage

Ismo Liukko toimii lakimiehenä Kouvolan toimipisteellä. 

Ismo on työskennellyt pitkään lainkäytön parissa. Opiskeluaikana hän toimi notaarina ja valmistumisen jälkeen esittelijänä työttömyysturvalautakunnassa sekä esittelijänä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa. Ismo on työskennellyt vakuutusalalla, yrittäjänä sekä avustavana lakimiehenä lakiasiaintoimistossa. Oikeuslaitoksen palveluksessa Ismo on toiminut tuomioistuimen esittelijänä.

Erikoisosaamisenaan Ismo mainitsee yleisjuridiikan, rikosasiat ja riidanratkaisun. Lisäksi Ismolla on runsaasti kokemusta työoikeuden soveltamisesta käytäntöön.

Image

Sara Hatakka

ImageImageImage

Sara Hatakka toimii nuorempana lakimiehenä Pasilan toimipisteellä.

Sara on valmistunut juristiksi Tukholman yliopistosta vuonna 2019 ja  hänellä on valtiotieteiden tutkinto pääaineena kriminologia. Sara on työskennellyt aikaisemmin liikejuridiikan asianajotoimistossa sekä oikeusaputoimistossa.

Image

Otto Suolanen

ImageImage
Otto Suolanen toimii lakimiehenä ja luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana. 
 
Otto on työskennellyt ennen asianajotoimistossa, Verohallinnolla ja oikeusaputoimistossa. Hänellä on kokemusta avustamisesta erityisesti yksityishenkilöiden perhe-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja rikosoikeudellisissa toimeksiannoissa. 
 
Aiemman kokemuksen pohjalta Otolla on kyky arvioida tapauksen erityispiirteet ja hänen päämääränsä on löytää asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiva, kestävä ja oikeudenmukainen ratkaisu.
Heli Lehto

Heli Lehto

ImageImage

Heli Lehto toimii lakimiehenä Kotkan toimipisteellä, mutta hoitaa toimeksiantoja myös muissa toimipisteissä.

Heli on suorittanut syventäviä opintoja hallinto-oikeudessa, lapsi- ja perheoikeudessa sekä ulkomaalaisasioissa.

Heli haluaa toimia yksilön inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. 

Image

Petri Aalto

ImageImage

Petri Aalto toimii lakimiehenä ja oikeudenkäyntiavustajana Lahdessa ja Kymenlaaksossa.

Hänellä on useamman vuoden työkokemus oikeusaputoimistosta ja tuomioistuimesta.

Aallon erikoisalaa on rikosoikeus ja erityisesti huumausainerikokset. Lisäksi Aalto on hoitanut paljon riitaisia lapsi-asioita, hallintoasioita sekä muita sopimus- ja vahingonkorvausriitoja.

Image

Ira Huotari

ImageImage

Ira Huotari toimii osa-aikaisena lakimiehenä Kouvolassa.

Hän on työskennellyt asianajotoimistossa, tuomioistuimessa, oikeusaputoimistossa, verohallinnolla ja poliisihallituksella.

Iran osaamisalaan kuuluvat julkiset hankinnat ja niiden oikeudellinen arviointi, ohjaus ja neuvonta. Tähän sisältyvät muun muassa hankintamenettelyn (kilpailutuksen), hankinta-asiakirjojen ja hankintasopimuksien oikeudellinen arviointi, julkisten hankintojen sopimusneuvotteluissa avustaminen, toimittajayhteistyöhallinta sekä hankinta-asioiden kehittämisarviointi.


TOIMISTOHENKILÖKUNTAImage

Viktoria Nakari

ImageImageImageImage

Viktoria Nakari on Kouvolan, Kotkan ja Lahden toimistopäällikkö. 

Aikaisempaa työkokemusta Viktorialle on kertynyt syyttäjänvirastosta, edunvalvontatoimistosta ja oikeusavusta.  

Image

Elina Ihanainen

ImageImage

Elina Ihanainen toimii asiantuntija-assistenttina Kouvolan toimipisteessä. Elina vastaa toimeksiantojen laadukkaasta hoitamisesta yhdessä lakimiesten kanssa. Koulutukseltaan Elina on oikeustradenomi.

Elinalta löytyy monipuolista työkokemusta valtion edunvalvontatoimistosta ja yksityiseltä sektorilta.

Image

Maritta Hasu

ImageImage

Maritta Hasu hoitaa kirjanpitoa ja taloushallintoa.

Hänellä on vahva osaaminen kirjanpidon hoidosta erikokoisissa yrityksissä.

Image

Galina Polosukhina

ImageImageImage

Galina Polosukhina toimii yrityksen talousvastaavana ja hoitaa yrityksen taloudenhoitoon liittyvät asiat.

Galinalla on aikaisempaa kokemusta tilitoimistosta.

Maiju Turtiainen

Maiju Turtiainen

ImageImage

Maiju Turtiainen toimii markkinointiasiantuntijana ja hoitaa asiakaspalvelua. Maiju työskentelee Lahden toimipisteellä. Voit olla yhteydessä markkinointiin liittyvissä asioissa suoraan Maijuun.

maiju.turtiainen@anko.fi

Puh. 050 472 4176

Jonna Kurppa

Jonna Kurppa

ImageImage

Jonna Kurppa toimii asiantuntija-assistenttina Kotkan toimipisteessä. Jonna vastaa toimeksiantojen laadukkaasta hoitamisesta yhdessä lakimiesten kanssa.

Jonna on oikeustradenomi ja hän on syventynyt opinnoissaan henkilöstöjohtamiseen.

Katja Arsu

Katja Arsu

ImageImage

Katja Arsu toimii asiantuntija-assistenttina Kotkan toimipisteessä. Katja vastaa toimeksiantojen laadukkaasta hoitamisesta yhdessä lakimiesten kanssa.

Katja on toiminut aiemmin Kymenlaakson käräjäoikeudessa käräjäsihteerinä sekä valtion oikeusaputoimistossa oikeusapusihteerinä.


010 338 92 41
anko@anko.fi
Varaa rohkeasti aika tai ota yhteyttä, niin katsotaan, kuinka voimme auttaa. Selvitämme myös ensimmäisellä kerralla sen, että olisiko sinun mahdollista saada apua kustannuksiin vakuutusyhtiöltä tai valtiolta. Tämän jälkeen keskustelemme vaihtoehdoista, miten asiassa kannattaa edetä ja lopulta etenemme sinun toiveiden ja sovittujen ehtojen mukaisesti.