HINNASTO


Alla olevat hinnat sisältävät
arvonlisäveron 24 %


Normaali tuntiveloituksemme on 236 € (190,32 € alv 0 %)

 • Avioerohakemuksen täyttäminen 60 €
 • Testamentti 190 €
 • Avioehtosopimus 190 €
 • Edunvalvontavaltakirja 190 €
 • Kauppa- tai lahjakirja 290 €
 • Kiinteistön kauppa- tai lahjakirja 360 €
 • Virkatodistusten tilaus 20 € / kpl
 • Muiden asiakirjojen tilaus 30 € kpl
 • Perunkirjoituskutsut 15 €
 • Testamentin tiedoksiantoasiakirjat (1-5 kpl) 120€ (ylimenevät tiedoksiantoasiakirjat 15 € / kpl)
 • Perunkirjoitusajan pidennyshakemus 50 €
 • Osakasluettelon vahvistamishakemus 90 €
 • Sovittelupalaveri vanhempien välillä toimistolla 390 €
 • Saantitodistuskirjeen lähettäminen 15 € / kpl
 • Jako- tai osituskirja 790 €
 • Perukirja 690 €

  Laajemmissa perunkirjoitustoimeksiannoissa annamme hinnan tapauskohtaisesti.

 • Ositus- tai perinnönjakoasiakirjan laatiminen alkaen 790 €
 • Hallintovalitus viranomaisen päätöksestä oikaisulautakunnalle tai hallinto-oikeuteen 995 €
 • Riidattoman sopimuksen laatiminen lapsen huollosta, tapaamisesta ja/ tai elatuksesta 290 €
 • Sovittelupalveri toimistolla lapsen huollosta, elatuksesta ja/tai tapaamisista vanhempien välillä 390 €
 • Tuomioistuinsovitteluun osallistuminen 690 – 990 €

Matka-ajalta laskutamme normaalin tuntiveloituksen sekä mahdollisen kilometrikorvauksen ja päivärahan valtion matkustussäännön mukaisesti. Oikeusapuasioissa ja tuomioistuimen antamissa avustajanmääräyksissä sovellamme lainsäädännön mukaisia laskutusperusteita. Pesänselvittäjän- ja jakajan määräyksissä sovellamme yleistä tuntilaskutusta. Oikeusapu- ja muut valtion osittain tai kokonaan maksamat toimeksiannot laskutamme valtion säännösten mukaisesti.


OIKEUSAPU JA VALTION MAKSAMAT AVUSTAJANPALKKIOT


Monesti ihmisillä on virheellinen käsitys, että vain oikeusaputoimistot tarjoaisivat edullista oikeusapua. Sinulla saattaa olla oikeus valtion tarjoamaan avustajaan myös yksityisen avustajan palkkioihin, jos tulosi mahtuvat valtion asettamien tulorajojen sisään tai kyseessä on tietyn tyyppinen rikosasia. Tällöin valtio maksaa avustajalle palkkion osittain tai kokonaan. Näissä tapauksissa maksettavaksi tuleva palkkio voi olla korkeintaan 136,40 euroa/tunti .

Selvitämme mahdollisuuden valtion kustantamalle oikeudelliselle avulle tapaamisella ja hoidamme hakemuksen asiassa puolestasi.


010 338 92 41
anko@anko.fi
Varaa rohkeasti aika tai ota yhteyttä, niin katsotaan, kuinka voimme auttaa. Selvitämme myös ensimmäisellä kerralla sen, että olisiko sinun mahdollista saada apua kustannuksiin vakuutusyhtiöltä tai valtiolta. Tämän jälkeen keskustelemme vaihtoehdoista, miten asiassa kannattaa edetä ja lopulta etenemme sinun toiveiden ja sovittujen ehtojen mukaisesti.