HINNASTO

Normaali tuntiveloituksemme on 248 € (200 € alv 0 %)

 • Testamentti 205 €
 • Keskinäinen testamentti 250€
 • Avioehtosopimus 205 €
 • Edunvalvontavaltakirja 205 €
 • Perukirja alkaen 690 €

  Laajemmissa perunkirjoitustoimeksiannoissa annamme hinnan tapauskohtaisesti.

 • Ositus- tai perinnönjakoasiakirjan laatiminen 790 €
 • Ositus- ja perinnönjakoasiakirja yhteishintaan 1000 €
 • Tuomioistuinsovitteluun osallistuminen 690 – 990 €
 • Hallintovalitus viranomaisen päätöksestä oikaisulautakunnalle tai hallinto-oikeuteen 995 €
 • Kauppa- tai lahjakirja 290 €
 • Kiinteistön kauppa- tai lahjakirja 360 €
 • Avioerohakemuksen täyttäminen 60 €
 • Perunkirjoitusajan pidennyshakemus 30 €
 • Osakasluettelon vahvistamishakemus 90 €
 • Virkatodistusten tilaus 20 € / kpl
 • Ulkomailta tilattujen asiakirjojen tilaus 30 € / kpl
 • Perunkirjoituskutsut 30 € / kpl
 • Tiedoksiantoasiakirjat 30 € / kpl
 • Sovittelupalaveri vanhempien välillä toimistolla 390 €
 • Saantitodistuskirjeen lähettäminen 15 € / kpl
 • Riidattoman sopimuksen laatiminen lapsen huollosta, tapaamisesta ja/ tai elatuksesta 290 €
 • Sovittelupalaveri toimistolla lapsen huollosta, elatuksesta ja/tai tapaamisista vanhempien välillä 390 €

 

 • Matka-ajalta laskutamme normaalin tuntiveloituksen sekä mahdollisen kilometrikorvauksen ja päivärahan valtion matkustussäännön mukaisesti. Oikeusapuasioissa ja tuomioistuimen antamissa avustajanmääräyksissä sovellamme lainsäädännön mukaisia laskutusperusteita. Pesänselvittäjän- ja jakajan määräyksissä sovellamme yleistä tuntilaskutusta. Oikeusapu- ja muut valtion osittain tai kokonaan maksamat toimeksiannot laskutamme valtion säännösten mukaisesti.


Monesti ihmisillä on virheellinen käsitys, että vain oikeusaputoimistot tarjoaisivat edullista oikeusapua. Sinulla saattaa olla oikeus valtion tarjoamaan avustajaan myös yksityisen avustajan palkkioihin, jos tulosi mahtuvat valtion asettamien tulorajojen sisään tai kyseessä on tietyn tyyppinen rikosasia. Tällöin valtio maksaa avustajalle palkkion osittain tai kokonaan. Näissä tapauksissa maksettavaksi tuleva palkkio voi olla korkeintaan 136,40 euroa/tunti .

Selvitämme mahdollisuuden valtion kustantamalle oikeudelliselle avulle tapaamisella ja hoidamme hakemuksen asiassa puolestasi.