KOUVOLA


Osoite:

Torikatu 3-5, 45100 Kouvola

(Kauppakeskus Hansan 2. kerros)

p. 010 338 9241

anko@anko.fi

Avoinna:

Maanantai 8:30-16:30

Tiistai 8:30-16:30

Keskiviikko 8:30-15:30

Torstai 8:30-16:30

Perjantai 8:30-16:30


Anko lakiasiaintoimiston lakimies Elias Laurila muotokuvassa

Elias Laurila

Lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
ImageImage

Elias on moniosaaja. Eliaksen erikoisaloina ovat rikosasiat, ulkomaalaisasiat sekä perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat. Ulkomaalaisasioista Elias on perehtynyt turvapaikka-asioihin ja oleskelulupa-asioihin. Rikosasioista Eliaksella on kattava kokemus ja osaaminen seksuaalirikos-, väkivaltarikos-, huumausainerikos- ja ihmiskaupparikosasioiden hoitamisesta.

Lisäksi Eliaksen osaamisalueisiin lukeutuvat testamenttien, edunvalvontavaltakirjojen, avioehtosopimusten, perukirjojen ja perinnönjakojen laatiminen.

Elias on suorittanut syventäviä opintoja konkurssipesien sekä kuolinpesien selvityksistä ja jakamisista, joita hän ylläpitää toimimalla kuolinpesien pesänselvittäjänä sekä jakajana.

Työssään Eliasta motivoi työtehtävien monipuolisuus ja asiakkaiden auttaminen.

Ennen ANKOlle siirtymistä Elias on työskennellyt verotoimistossa.

Vapaa-aikana Elias harrastaa jääkiekkoa, sählyä ja crossfitia.

”Elias on ulospäinsuuntautunut, sinnikäs ja neuvokas lakimies.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö

Anko lakiasiaintoimiston lakimies Elina Syvelä muotokuvassa

Elina Syvelä

Lakimies, varatuomari ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
ImageImage

Elinan erikoisalana ovat rikosasiat ja lapsiasiat. Lapsiasioista Elinan mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti lasten huoltajuus-, tapaamis- ja elatusasiat sekä huostaanottoasiat. Lisäksi Elinalla on vankka osaaminen perhe- ja jäämistöoikeudellisista asioista sekä velkomusasioista. 
  
Varatuomarin arvonimen Elina on saanut suoritettuaan tuomioistuinharjoittelun käräjäoikeudessa. Elinalla on yli kymmenen vuoden työkokemus lakimiehen tehtävistä. Ennen ANKOlle siirtymistä Elina on työskennellyt muun muassa hovioikeudessa ja oikeusaputoimistossa. 
 
Työssään Elinaa motivoivat tyytyväiset asiakkaat sekä aito halu auttaa ihmisiä. 
 
Vapaa-aikana Elina liikkuu luonnossa ja nauttii arkipäivän tavallisista asioista.
 
”Elina on ratkaisukeskeinen, tiedonhakuinen, kokenut ja ammattitaitoinen lakimies.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö

Image

Riina Sallinen

Nuorempi lakimies
ImageImage

Riina laatii erityisellä ammattitaidolla perukirjoja, perinnönjakoja, osituskirjoja, testamentteja, edunvalvontavaltakirjoja sekä avioehtosopimuksia. Lisäksi nuorempana lakimiehenä Riinan tehtävänä on toimia lakimiesten apuna rikos- ja riitatoimeksiantojen hoitamisessa. Oikeudenaloista Riinaa eniten kiinnostavat rikosoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus sekä vero-oikeus.

Työssään Riinaa motivoi työn monipuolisuus ja vaihtuvat työtehtävät, uuden oppiminen sekä asiakkaiden auttaminen.

Vapaa-aikana Riina pelaa ringetteä ja muita palloilulajeja. Lisäksi Riina pitää saunomisesta ja kylmäuinnista.

”Riina on tarkka, kustannustehokas, itseohjautuva ja ammattitaitoinen. Riinasta huokuu kaikessa hänen tekemisessään intohimo tätä työtä kohtaan.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö

Anko lakiasiaintoimiston henkilöstöpäällikkö Viktoria Nakari muotokuvassa

Viktoria Nakari

Henkilöstöpäällikkö
ImageImageImageImage

Viktoria toimii ANKO Lakiasiantoimistossa henkilöstöpäällikkönä. Viktoria huolehtii liiketoiminnan kannalta tarvittavan työpanoksen ja osaamisen riittävyydestä, henkilöstön sitoutumisesta ja suorituskyvystä sekä organisaation kulttuurista. Lisäksi Viktoria vastaa ANKOn markkinoinnista. Viktoriaa omaa hyvän ihmistuntemuksen, josta on paljon apua hänen työssään. Viktoria lukee aktiivisesti johtamiseen perehdyttävää kirjallisuutta sekä osallistuu johtamistaitoja kehittäviin koulutuksiin.

Työssään Viktoriaa motivoi onnellinen ja hyvinvoiva henkilöstö, henkilöstön onnistumiset sekä oikeudenmukainen kohtelu ja luottamussuhde esihenkilön ja henkilöstön välillä. Viktorialla on tapana poiketa normeista, jonka vuoksi hänen mottonsa onkin ”Olen syntynyt tänne rikkomaan normeja.”

Ennen ANKOlle siirtymistä Viktoria on kerryttänyt osaamista syyttäjänvirastosta, edunvalvontatoimistosta, oikeusaputoimistosta sekä yksityisen sektorin esihenkilötyöstä.

Vapaa-aikana Viktoria harrastaa crossfitia.

Image