KOUVOLA


Osoite:

Keskikatu 6, 45100 Kouvola

(Kauppakeskus Hansan 1. kerros)

p. 010 338 9241

anko@anko.fi

Avoinna:

Maanantai 8:30-16:30

Tiistai 8:30-16:30

Keskiviikko 8:30-15:30

Torstai 8:30-16:30

Perjantai 8:30-16:30


Image

Aki Nykänen

Toimitusjohtaja, lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
ImageImage

Akin erikoisalana ovat rikos- ja riita-asiat. Rikosasioista Akin mielenkiinto painottuu talous-, seksuaali- ja väkivaltarikoksiin sekä ihmiskaupparikoksiin. Ihmiskaupparikoksista Aki on suorittanut erityiskoulutuksen. Lisäksi Aki hoitaa yritysoikeuden toimeksiantoja.

Akin suurimpia saavutuksia lakimiesuransa aikana ovat olleet tyytyväiset asiakkaat ja oman yrityksen perustaminen sekä sen kasvattaminen koronavuosien tuomista vaikeuksista huolimatta.

Ennen ANKOn perustamista Aki on työskennellyt Maahanmuuttovirastossa, oikeusaputoimistossa, kuluttajariitalautakunnassa ja sivutoimisena opettajana yliopistossa.

Vapaa-aikana Aki harrastaa crossfitia ja sählyä.

Image

Viktoria Nakari

Henkilöstöpäällikkö
ImageImageImageImage

Viktoria toimii ANKO Lakiasiantoimistossa henkilöstöpäällikkönä. Viktoria huolehtii liiketoiminnan kannalta tarvittavan työpanoksen ja osaamisen riittävyydestä, henkilöstön sitoutumisesta ja suorituskyvystä sekä organisaation kulttuurista. Lisäksi Viktoria vastaa ANKOn markkinoinnista. Viktoriaa omaa hyvän ihmistuntemuksen, josta on paljon apua hänen työssään. Viktoria lukee aktiivisesti johtamiseen perehdyttävää kirjallisuutta sekä osallistuu johtamistaitoja kehittäviin koulutuksiin.

Työssään Viktoriaa motivoi onnellinen ja hyvinvoiva henkilöstö, henkilöstön onnistumiset sekä oikeudenmukainen kohtelu ja luottamussuhde esihenkilön ja henkilöstön välillä. Viktorialla on tapana poiketa normeista, jonka vuoksi hänen mottonsa onkin ”Olen syntynyt tänne rikkomaan normeja.”

Ennen ANKOlle siirtymistä Viktoria on kerryttänyt osaamista syyttäjänvirastosta, edunvalvontatoimistosta, oikeusaputoimistosta sekä yksityisen sektorin esihenkilötyöstä.

Vapaa-aikana Viktoria harrastaa crossfitia.

Image

Jonna Puhakka

Asiantuntija-assistentti
ImageImage

Jonna työskentelee Kouvolan toimipisteellä. Jonna vastaa toimeksiantojen laadukkaasta hoitamisesta yhdessä lakimiesten kanssa. Jonna on erityisen kiinnostunut perhe- ja jäämistöoikeudesta sekä rikosoikeudesta. Jonna ylläpitää omaa ammattitaitoaan osallistumalla työtehtäviä tukeviin koulutuksiin.

Työssään Jonnaa motivoi ihmisten oikeudenmukainen kohtelu sekä tyytyväiset asiakkaat.

Ennen ANKOlle siirtymistä Jonna on työskennellyt yksityisellä sektorilla.

Vapaa-aikana Jonna harrastaa liikuntaa ja kutoo villasukkia.

”Jonnalla on ammattitaitoinen ja ratkaisukeskeinen ote asioiden hoidossa. Asiakaspalvelutyössään Jonna panostaa asiakaslähtöisyyteen.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö

Image

Elias Laurila

Lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
ImageImage

Eliaksen erikoisalana ovat ulkomaalaisasiat sekä perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat. Ulkomaalaisasioista Elias on perehtynyt turvapaikka-asioihin ja oleskelulupa-asioihin. Lisäksi Eliaksen osaamisalueisiin lukeutuvat testamenttien, edunvalvontavaltakirjojen, avioehtosopimusten, perukirjojen ja perinnönjakojen laatiminen.

Elias on suorittanut syventäviä opintoja konkurssipesien sekä kuolinpesien selvityksistä ja jakamisista, joita hän ylläpitää laatimalla hallintovalituksia sekä seuraamalla kyseisen oikeudenalan muutoksia ja oikeuskirjallisuutta.

Työssään Eliasta motivoi työtehtävien monipuolisuus ja asiakkaiden auttaminen.

Ennen ANKOlle siirtymistä Elias on työskennellyt verotoimistossa.

Vapaa-aikana Elias harrastaa jääkiekkoa ja sählyä.

”Elias on ulospäinsuuntautunut, sinnikäs ja neuvokas lakimies.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö

Image

Elina Ihanainen

ImageImage

Elina Ihanainen toimii asiantuntija-assistenttina Kouvolan toimipisteessä.

Asiantuntija-assistenttina Elina vastaa toimeksiantojen laadukkaasta hoitamisesta yhdessä lakimiesten kanssa.

Elinalta löytyy monipuolista työkokemusta valtion edunvalvontatoimistosta ja yksityiseltä sektorilta. Elina on koulutukseltaan oikeustradenomi. 

Elinan kanssa voi asioida myös englanniksi.

Image

Elina Syvelä

Lakimies, varatuomari ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
ImageImage

Elinan erikoisalana ovat rikosasiat ja lapsiasiat. Lapsiasioista Elinan mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti lasten huoltajuus-, tapaamis- ja elatusasiat sekä huostaanottoasiat. Lisäksi Elinalla on vankka osaaminen perhe- ja jäämistöoikeudellisista asioista sekä velkomusasioista. 
  
Varatuomarin arvonimen Elina on saanut suoritettuaan tuomioistuinharjoittelun käräjäoikeudessa. Elinalla on yli kymmenen vuoden työkokemus lakimiehen tehtävistä. Ennen ANKOlle siirtymistä Elina on työskennellyt muun muassa hovioikeudessa ja oikeusaputoimistossa. 
 
Työssään Elinaa motivoivat tyytyväiset asiakkaat sekä aito halu auttaa ihmisiä. 
 
Vapaa-aikana Elina liikkuu luonnossa ja nauttii arkipäivän tavallisista asioista.
 
”Elina on ratkaisukeskeinen, tiedonhakuinen, kokenut ja ammattitaitoinen lakimies.” Viktoria Nakari, henkilöstöpäällikkö