OIKEUSAPUOikeusapu kattaa sekä rikos- että riita-asiat. Lisäksi oikeusapua on mahdollista saada haastaviin hakemusasioihin kuten lähestymiskieltoasioihin. Oikeusavun määrä on korkeintaan 80 tuntia, ellei tuomioistuin erityisestä syystä anna asiassa laajempaa oikeusapua. Oikeutta oikeusapuun ei ole, jos sinulla on oikeusturvavakuutus, joka kattaa kyseisen oikeudellisen avun, mutta oikeusapua on mahdollista saada myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen tai oikeusturvavakuutuksen yli meneviin tunteihin.

Sinulla on oikeus ottaa yksityinen avustaja avuksesi, jos kyseessä on suomalaisessa tuomioistuimessa käsiteltävä asia ja tulosi mahtuvat tulorajojen sisälle. Tulorajoja laskettaessa merkitystä annetaan sille, asutko yksin vai yhdessä avio- tai avopuolison kanssa. Myös omaisuuden määrällä on asiassa vaikutusta.

Yhdellä ihmisellä on oikeus maksuttomaan oikeusapuun, jos tulot on alle 600 euroa. Valtio tarjoaa oikeusapua omavastuuosuudella, jos tulosi ovat 600 – 1300 euroa.

Avio- tai avopuolisoilla on oikeus maksuttomaan oikeusapuun, jos yhteiset tulot ovat alle 1100 euroa tai osittaiseen oikeusapuun, jos tulot ovat 1100 – 2400 euroa.

Tuloina otetaan huomioon palkka- ja eläketulojen sekä päivärahojen lisäksi muun muassa elatusavut, lapsilisät, muut etuudet ja pääomatulot. Puolison tuloja ei kuitenkaan huomioida, jos hakija on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa tai puoliso on jutussa hakijan vastapuolena.

Kuukausituloista vähennetään verot. Niistä vähennetään myös asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut sekä säännölliset ulosotto- ja velkajärjestelymenot. Lisäksi kustakin alaikäisestä lapsesta tehdään 300 euron vähennys, jos lapsi asuu hakijan luona.

Oikeusavun saajan varallisuus kasvattaa hänen kuluvastuutaan, jos talletuksia, asunto-osakkeita, kiinteistöjä tai muuta omaisuutta on yli 5 000 euron arvosta (lisäomavastuu). Varoista vähennetään velat. Vakituista asuntoa, tavanomaista vapaa-ajan asuntoa ja autoa tai näiden hankkimiseksi otettuja velkoja ei kuitenkaan oteta huomioon.

Oikeusapumaksu on 70 euroa ja se peritään kaikilta muilta hakijoilta paitsi niiltä, jotka saavat oikeusapua korvauksetta eli ilman omavastuuta.

Rikosasiat

Sinulla on mahdollista saada valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeusapua tiettyihin rikosasioihin tuloistasi riippumatta. Tällöin oikeusavun laajuutta ei ole rajoitettu. Näissä tapauksissa sinulla on aina oikeus kääntyä yksityisen avustajan puoleen.

Valtio kustantaa rikoksesta epäillylle tai syytetylle avustajan esitutkintaan tai oikeudenkäyntiin, jos epäilty tai syytetty on:

  1. Alle 18-vuotias
  2. Henkilö on pidätetty tai vangittu
  3. Teosta seuraa vähintään neljän kuukauden vankeusrangaistus. (esim. törkeä pahoinpitely, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, henkirikokset ym.)

Rikoksen uhrilla on oikeus avustajaan jos:

  1. Kyseessä on seksuaalirikos
  2. Pahoinpitely ja henkirikoksissa, jos uhrilla ja syytetyllä/epäillyllä on erittäin läheinen suhde, kuten perheväkivaltatapauksissa
  3. Henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaa rikosta koskevassa asiassa, jos sitä rikoksen vakavuus, asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet ja muut seikat huomioon ottaen on pidettävä perusteltuna

Jos sinulla on kysyttävää valtion kustantamasta oikeudellisesta avusta, vastaamme mielellämme kysymyksiin puhelimitse tai sähköpostitse.

Image