Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

ANKO Lakiasiaintoimisto Oy

Y-tunnus: 2950227-4

Torikatu 3-5 L 207

45100 Kouvola

Puhelin: +358 10 3389 241

Sähköposti: anko@anko.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viktoria Nakari
Toimistopäällikkö

Puhelin: +358 10 3389 249

Sähköposti: viktoria.nakari@anko.fi

3. Rekisterin nimi

ANKO Lakiasiaintoimiston asiakas- ja toimeksiantorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu ANKO Lakiasiantoimisto Oy:n asiakkaan ja ANKO Lakiasiantoimisto Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen, asiakkaan antamaan toimeksiantoon tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

 • Mahdollisten esteellisyyksien selvittämiseen toimeksiantoa vastaanotettaessa.

 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asianajotoimiston yksityishenkilöasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.

Asiakasrekisteriin kerättävät henkilötiedot:

 • Etu- ja sukunimi

 • Osoite

 • Puhelinnumero

 • Henkilötunnus

 • Toimeksiannon laatu

 • Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisilta henkilöiltä lisäksi työnantaja ja titteli

Lisäksi rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sisältäen myös toimeksiantojen asiasisällön oikeudellisen luokituksen sekä asiakkaiden vastapuolet

 • Lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot

 • Muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi

Sekä edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

ANKO Lakiasiaintoimiston asiakas- ja toimeksiantorekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, viranomaisilta tai sidosryhmäkumppaneilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

ANKO Lakiasiaintoimisto Oy ei luovuta asiakasrekisteritietoja säännönmukaisesti eikä satunnaisesti kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta, ellei laki sitä edellytetä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

ANKO Lakiasiaintoimisto Oy ei siirrä rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytys

Rekisterin ei sähköisiä tietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen keston ajan ja siihen mahdollisesti liittyvien velvoitteiden ajan. Rekisterin sähköisiä tietoja säilytetään mahdollisten esteellisyystilanteiden selvittämiseksi.

10. Rekisterin suojaamisen yleiset periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään aina huolellisesti ja asianmukaisesti. Sähköisiä ja ei sähköisiä henkilötietoja säilytetään valvotuissa ja lukituissa tiloissa, joihin asiaton pääsy on kielletty. ANKO Lakiasiaintoimiston kaikki laitteet ovat suojattu vahvoilla salasanoilla, jotka uusitaan tietyin väliajoin. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on varmistettu teknisin järjestelyin.

ANKO Lakiasiaintoimiston asiakas- ja toimeksiantorekisteriä käsittelevät vain ja ainoastaan ANKO Lakiasiaintoimiston työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsittely kuuluu.

11. Tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa,  että mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisteröity pystyy itse tarkastamaan tai muuttamaan omat tietonsa olemalla yhteydessä rekisterin pitäjään yhteyshenkilöön.