VAHINGONKORVAUSASIAT


Vahingonkorvaus ja riita-asiat


Pääsääntöisesti, joka aiheuttaa toiselle tahallaan tai tuottamuksella vahingon, on velvollinen sen korvaamaan. Sama sääntö pätee oli kysymyksessä rikosasia tai riita-asia. Vahingonkorvauksen määrän laskeminen voi olla helppoa tai sitten vaatii tarkempaa osaamista ja laskemista. Lähtökohtaisesti aina vahingonkorvausasiassa on syytä olla avustaja, joka kykenee arvioimaan vahingonmäärän ja osapuolen korvausvelvollisuuden. Avustajan tehtävänä on lisäksi arvioida tapahtumankulkua, tapahtuman ja vahingon syy-yhteyttä, vahingonkärsijän myötävaikutusta sekä mahdollista sovittelua.

Riita-asiassa kantajalla on aina velvollisuus osoittaa, että vahinko on aiheutettu tahallaan tai tuottamuksella ja näytettävä vahingon syntyminen toteen. Toisinaan kysymys voi olla myös ankaran vastuun tilanteista jolloin edes tuottamusta ei edellytetä, vaan korvaus voidaan joutua maksamaan siitä huolimatta, että kysymys on ollut vahingosta. Tällaisia ankaran vastuun tilanteita on esimerkiksi räjäytystyömaasta aiheutunut kiven sinkoaminen.

Rikosasian yhteydessä tulee monesti korvattavaksi kipua, särkyä, tilapäistä haittaa ja mahdollisesti myös kärsimystä. Kyseisten korvausluokkien arvioinnissa voidaan käyttää apuna henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksia, mutta arvio tulee tehdä aina vallitsevien olosuhteiden ja kokonaisuuden pohjalta.

Vahingonkorvauksen määrää voidaan sovitella, jos vahingon aiheuttajana on alle 18-vuotias tai jos vahingonkorvauksen tuomitseminen olisi selvästi kohtuutonta, kun huomioidaan vahingonaiheuttajan ja vahingonkärsijän taloudelliset erot sekä olosuhteet ylipäätänsä. ANKOssa me olemme auttaneet useissa vahingonkorvaustapauksissa joko rikosasian yhteydessä tai riita- asiana, joten meillä on vahvaa osaamista tämän oikeudenalan hoidosta. Jos olet joutunut rikoksen uhriksi tai olet kärsinyt vahinkoa, käänny ANKOn puoleen, niin voimme selvittää vahingonaiheuttajan korvausvelvollisuutta ja tarvittaessa voimme hoitaa asian neuvottelut sekä mahdollisen oikeuskäsittelyn, jotta asiassa olisi sinulle mahdollisimman vähän ylimääräistä työtä.